Gamaspektrometrie - ukázky prací

Mapa koncentrace thoria

mala-masiv.jpg

Třebíčský a jihlavský masív a CHKO Žďárské vrchy
Zpracováváno z letecky měřených dat v letech 1987 - 1988

 

Mapa koncentrace uranu

mala-ploucnice.jpg
Radioaktivní znečištění nivy řeky Ploučnice
(úsek Hamr na Jezeře - Stružnice)
Zpracováváno z letecky měřených dat v roce 2005