Hlavní činnost

 

Společnost Miligal, s.r.o. se zaměřuje na následující aktivity:

 

  •  Pozemní gravimetrická, magnetometrická a gamaspektrometrická měření

  •  Letecký geofyzikální průzkum (gamaspektrometrie, magnetometrie)

  •  Zpracování a souborná interpretace regionálních geologicko-geofyzikálních dat

  •  Spolupráci se zahraničními partnery v rámci Evropské unie

 


Gravimetrie

Magnetometrie

Gamaspektrometrie