Magnetometrie - ukázky prací

Aeromagnetické anomálie ΔT - změřeno 80 m nad terénem:    

Doupovský vulkán
Doupovský vulkán
Letecké geofyzikální měření v letech 2001 - 2004
 
Areomagnetické anomálie
Širší okolí České Lípy a Liberce
Letecké geofyzikální měření v letech 2004 - 2005