Gravimetrie - ukázky prací

Tíhová mapa širšího okolí krkonošsko-jizerského plutonu       Tíhový řez krkonošsko-jizerským plutonem

Tíhová mapa

Tihovy rez