Základní informace o firmě

Společnost Miligal, s.r.o. byla založena v roce 2003.

Miligal, s.r.o. navázal na aktivity firmy Geofyzika, a.s. v oboru geofyzikálních prací.

Výsledky našich prací slouží k vyhledávání, průzkumu a využívání nerostného bohatství (energetické suroviny, rudy, nerudy), pro budování obnovitelných alternativních energetických zdrojů (např. geotermální energie), dále v hydrogeologii, při monitotorování životního prostředí (radioktivní zátěže), při vyhledávání struktur vhodných k ukládání odpadů a obecně v rámci procesu územního plánování. V oblasti vědy a výzkumu spoluracujeme s vysokými školami, s Akademií věd ČR a s Českou geologickou službou.

 

 

Kanceláře společnosti Miligal, s.r.o. naleznete kliknutím zde:    vyrez z mapy